GENEZA POMYSŁU

Idea stworzenia urządzenia, które wspierać będzie wszystkie osoby trenujące pływanie (rekreacyjnie i wyczynowo) powstała jako wynik badań i obserwacji przebiegu treningów pływackich oraz rozmów na ten temat z trenerami i zawodnikami. Urządzenie w dzisiejszym jego kształcie stanowi odpowiedź na rzeczywiste potrzeby rynku pływackiego. Analiza sektora wykazała między innymi następujące zapotrzebowania ze strony osób zaangażowanych w pływanie:

  • Potrzeba prowadzenia szczegółowych analiz wyników zawodników trenujących pływanie za pomocą dokładnego urządzenia, które pozwoliłyby zwiększyć efektywność treningów. W zakresie metodologii szkolenia od lat, poza nielicznymi wyjątkami, kultywowane są metody oparte na bezpośrednim kontakcie i rozmowie z zawodnikiem i nie wykorzystywane są do tego celu żadne narzędzia wspierające;
  • Coraz bardziej widoczna aktywność sportowa społeczeństwa, w tym także w zakresie pływania (wg GUS tylko w okresie 2008 – 2012 ilość osób pływających wzrosła o 8%), co skutkuje zapotrzebowaniem na nowe metody wsparcia realizacji treningów i poszukiwaniem produktów i usług wspomagających osiąganie określonych wyników,
  • Wzrost zainteresowania społeczeństwa innowacyjnymi technologiami wspierającymi treningi sportowe. Z raportu IDC wynika, że w drugim kwartale 2015 r. branża Wearables w porównaniu z tym samym okresem w ubiegłym roku wzrosła o 223 % Istnieje zatem duży i wciąż rosnący popyt na nowe urządzania o charakterze rekreacyjnym umożliwiające, jak SwimLead, sprawdzenie się osób pływających np. w porównaniu do mistrzów pływackich.

Urządzenie kierowane jest zarówno do wszystkich osób czynnie uprawiających pływanie (które jest drugim, co do popularności sportem w Polsce) oraz zawodników, a także do kadry trenerskiej. Realizacja pomysłu to efekt połączenia ścisłej wiedzy branżowej z nowatorskimi rozwiązaniami technologicznymi, które w obecnym czasie można wykorzystywać także w tej dziedzinie sportu. Urządzenie uzupełnia również potrzeby rynku rekreacyjnego oferując nowy rodzaj usług dodatkowych wykorzystujących chęć rywalizacji wśród pływających. Wszędzie, gdzie zostało zainstalowane budzi duże zainteresowanie i jest dodatkową atrakcją zwiększającą ilość odwiedzających obiekt basenowy.

Podjęte przez firmę działania zaowocowały możliwością prezentacji produktu na najważniejszej konferencji branżowej, która od 6 lat odbywa się w Krakowie. Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa Trenerów Pływania przyciągająca blisko 500 reprezentantów środowiska pływackiego (trenerzy kadry Polski, przedstawiciele międzynarodowego środowiska trenerskiego mistrzowskiego poziomu oraz reprezentanci wielu polskich klubów pływackich, klubów uczelnianych, szkół mistrzostwa sportowego) stała się okazją do potwierdzenia innowacyjnego charakteru SwimLead. Przedstawiciele branży pływackiej pozytywnie zareagowali na możliwość wykorzystywania urządzenia w treningach pływackich, które organizują.