JAK DZIAŁA SWIMLEAD?

SwimLead to innowacyjne oprogramowanie służące do planowania jednostki treningowej obsługiwane z poziomu ekranu tabletu bądź innego urządzenia mobilnego. Zapisany w aplikacji trening przesyłany jest do jednostki sterującej poprzez łącze Bluetooth. Po wciśnięciu przez zawodnika przycisku START, trening zostaje uruchomiony i następuje wyświetlenie punktu świetlnego na taśmie z diodami LED, montowanej na dnie basenu. Podążanie zawodnika za punktem świetlnym umożliwia trenowanie optymalnego tempa lub wykonywanie określonych ćwiczeń pływackich z ustaloną prędkością.

System SwimLead to nie tylko możliwość planowania jednostki treningowej ze ściśle określonymi parametrami jak czas czy dystans.

SwimLead pozwala także na:

 • wyznaczanie zmian w zakresie czasu pokonania odcinka,
 • określanie czasu trwania przerwy na odpoczynek,
 • ćwiczenie prawidłowego nawrotu,
 • definiowanie prędkości z jaką zawodnik będzie płynął.

Wprowadzone do systemu dane, dzięki matematycznemu algorytmowi, zostaną automatycznie przeliczone i przekazane do jednostki sterującej taśmą świetlną z poziomu aplikacji mobilnej.

Na całość instalacji SwimLead składa się:

 • Wodoszczelna taśma świetlna wykonana w technologii LED (wielokolorowej, RGB ), z możliwością indywidualnego sterowania każdym zawartym w niej punktem świetlnym, przy czym istnieje możliwość definiowania dowolnego koloru punktu świetlnego dla każdego z zawodników. Taśma lokowana jest na dnie basenu.
 • Elektroniczny kontroler sterujący, którego zadaniem jest sterowanie ruchomym punktem świetlnym, a także sygnałami dźwiękowymi przekazywanymi zawodnikowi. Zadaniem kontrolera jest odbieranie za pomocą transmisji Bluetooth zdefiniowanego na urządzeniu mobilnym przez trenera programu treningu i jego konwersja na sygnały sterujące w czasie rzeczywistym za pośrednictwem taśmy LED. Moduł kontrolera zawiera akumulator zasilający, co powoduje, że system jest mobilny i całkowicie bezpieczny. Kontroler lokowany jest na brzegu basenu.
 • Urządzenie mobilne z dedykowanym oprogramowaniem umożliwiającym opracowywanie cykli treningowych dla poszczególnych pływaków, opcją ich parametryzowania oraz archiwizowania celem wielokrotnego wykorzystania w celach analitycznych. Dzięki aplikacji możliwe jest bezprzewodowe przekazanie planu treningu zawodnikowi do kontrolera sterującego taśmą LED. Urządzenie mobilne po zadaniu treningu zawodnikowi może być wyłączone lub wykorzystane w tym czasie do projektowania lub zadawania treningu innym zawodnikom.

W skład zestawu podstawowego wchodzą:

 • kontroler sterujący z akumulatorem zasilającym,
 • taśma LED,
 • bęben do nawijania taśmy,
 • ładowarka.

Akcesoria uzupełniające: wodoszczelny i wstrząsoodporny tablet, uchwyt przegubowy z przyssawką

Aplikacja mobilna

leaflet

Aplikacja sterująca jest kompatybilna z systemem Android, co umożliwia jej instalację na większości dostępnych urządzeń wyposażonych w ten system. Oprogramowanie posiada pełen zestaw funkcjonalności pozwalających na zaplanowanie jednostki treningowej, której głównym celem będzie pływanie z określoną prędkością.

Przejrzysty interface dzieli ekran na trzy sekcje. W ramach pierwszej dokonać możemy wyboru zawodnika i przyporządkować do niego odpowiedni kolor ruchomego punktu świetlnego na taśmie LED. Druga sekcja dotyczy planowania treningu dla danego zawodnika. Aby to zrobić, wystarczy wybrać rodzaj treningu, wpisać prędkość początkową i końcową oraz dystans do przebycia. System w sposób automatyczny (za pomocą algorytmu, na którym opiera się aplikacja) ustali czasu, a także przyspieszenie, jakie powinien zastosować zawodnik na poszczególnych etapach treningu. Ostatnia sekcja to lista zapisanych, wcześniej opracowanych treningów, gotowych do uruchomienia.

Dodatkowe czynniki, jakie system bierze pod uwagę to:

 • długość niecki basenowej 25 lub 50 metrów,
 • głębokość basenu w jego poszczególnych miejscach,
 • ustawienie startu treningu ze skokiem lub bez.

W każdym przypadku system dopasuje prędkość poruszania się punktu świetlnego, według którego porusza się zawodnik, maksymalnie dostosowując się do realnych warunków w trakcie pływania.

Aplikacja SwimLead w wersji 2.0 daje możliwość zaplanowania 3 rodzajów treningów:

 

trening podstawowy

 • Trening podstawowy – w ramach którego planuje i programuje się serie treningowe w oparciu o pożądany czas pokonania wprowadzonego dystansu, a także ustala czas trwania przerwy między danymi seriami. W efekcie, tempo płynięcia jest jednostajne, co znakomicie sprawdza się przy ćwiczeniu techniki pływania oraz rozpływaniu.
 

trening progresywny

 • Trening rozszerzony / progresywny – umożliwiający ustawienie progresji prędkości oraz czasu pokonywania ustalonego dystansu. Progresja prędkości polega na założeniu prędkości początkowej oraz końcowej dla serii pierwszej, a następnie wprowadzaniu zmiany między seriami o dowolną wartość prędkości w m/s. Progresja czasu polega na określeniu czasu trwania pierwszej serii oraz wydłużeniu bądź skróceniu czasu przebiegu kolejnych. Aplikacja pozwala na automatyczne przeliczenie wprowadzonych wartości oraz w efekcie płynną zmianę czasu, w jakim zawodnik powinien pokonać daną długość basenu.
 

trening piramidowy

 • Trening piramidowy - daje możliwość zaprogramowania płynnej zmiany czasu pokonywania danej serii treningowej. Ustalone zostają wartości w serii początkowej, środkowej oraz końcowej, a aplikacja przelicza wzrost lub spadek czasu przypadający na każdą serię. Aplikacja daje także dużą dowolność w definiowaniu parametrów i przelicza je zgodnie z oczekiwaniami trenera. Dzięki tej opcji otrzymać można szczytowe prędkości lub czasy w środkowej serii treningowej.
 

Elektronika

jednostka sterująca

Na system SwimLead składa się też specjalny, zaawansowany elektroniczny kontroler sterujący, zawierający źródło zasilania. Jego zadaniem jest sterowanie światłem taśmy LED, a także sygnałami dźwiękowymi przekazywanymi użytkownikowi. Zadaniem tego komponentu jest bezprzewodowe odbieranie treningu zdefiniowanego przez trenera na urządzeniu mobilnym i jego konwersja na sygnały świetlne, które ukazują się płynącemu w czasie rzeczywistym na taśmie LED. Kontroler steruje również sygnałami dźwiękowymi oraz zawiera przycisk START.

Całość instalacji elektronicznej ukryta jest w hermetycznej obudowie. Szczelne opakowanie zapobiega zalaniu układu sterującego i akumulatora. Maksymalny czas pracy urządzenia pozwala na przeprowadzenie kilkugodzinnego, nieprzerwanego treningu pływackiego. W zestawie znajduje się także ładowarka akumulatorowa, która umożliwia ładowanie akumulatora w bezpiecznym, suchym miejscu.

Taśma LED

Wodoszczelna, wielokolorowa taśma świetlna wykonana jest w technologii LED (RGB) i dysponuje możliwością indywidualnego sterowania każdym, zainstalowanym w niej punktem świetlnym. Jest to innowacja na skalę światową. Kontroler umożliwia dowolne sterowanie ruchem sygnałów świetlnych na całej długości taśmy. Jest ona mocowana na początku i końcu toru za pomocą mocnych, ergonomicznych przyssawek, a do dna basenu dociskana jest za pomocą nierdzewnych, bezpiecznych dla powierzchni basenu ciężarków. Wzmocniona linkami stalowymi taśma po zakończeniu treningu nawijana jest na dołączony do zestawu specjalny bęben. Dzięki temu czas, który poświęcić trzeba na instalację – montaż i demontaż urządzania jest bardzo krótki. Firma ofertuje taśmy na pływalnie o długościach niecki basenowej 25m oraz 50m z odpowiednim naddatkiem dla kompensacji różnicy głębokości.